* Gleason-classificatie


Het histologische type van de tumor wordt beschreven door de Gleason-classificatie. Hoe hoger de gecombineerde Gleasongraden (= Gleasonscore) hoe minder kans op genezing en hoe slechter de prognose.

*1 De vijf Gleason-graden

Graad 1 en 2: staan het dichtst bij normaal prostaatweefsel. Zij zijn ook het minst belangrijk omdat ze vrij zelden voorkomen en omdat ze een prognose hebben die slechts lichtjes beter is dan graad 3.

Graad 3: dit is het meest frequente type. Het is goed gedifferentieerd tumorweefsel met zeer herkenbare structuren.

Graad 4: Dit is zeker de belangrijkste graad, omdat hij vrij veel voorkomt en omdat, als er veel graad 4 tumorweefsel voorkomt, de prognose merkbaar verslecht. Hier is de normale architectuur van het weefsel veel minder bewaard.

Graad 5: Geen differentiatie meer  

*2  Gecombineerde Gleason-score 

Meestal worden geen zuivere Gleasongraden gezien maar mengvormen, d.w.z. er komen meestal twee Gleason graden tegelijk voor, bijvoorbeeld: zeer veel graad 2 en minder graad 3. Men spreekt dan van een Gleason-score 5. 

Typische scores zijn Gleason 5 (2+3), 6 (3+3), 7 (4+3). De beste Gleasonscore is 2 (1+1), de slechtste 10 (5+5).